Docenten

Akke de Vries-Oosterveen

Akke de Vries-Oosterveen

Archeoloog en erfgoedspecialist drs. Akke de Vries-Oosterveen typeert zichzelf als “een omnivoor op het gebied van kunst en geschiedenis”. Akke werkt als zelfstandig onderzoeker op het gebied van de Nederlandse archeologie en industrieel erfgoed. Voor de Vrije Academie verzorgt Akke de cursus Art Nouveau en Jugendstil.

 

Alette Fleischer

Alette Fleischer

Dr Alette Fleischer is afgestudeerd als kunsthistoricus en gepromoveerd als wetenschapshistoricus. Haar belangstelling omvat de schilderkunst, architectuur en tuinkunst (de tuinen van Versailles en Het Loo) van de Gouden Eeuw, de Franse Empire, Engelse tuinen en twintigste-eeuwse kunst: Bergense school, Magisch Realisme, architectuur, beeldhouwkunst, fotografie en land art. Met veel humor en flair sleept ze haar toehoorders mee de wereld in van kunst, kunstenaars en opdrachtgevers door de eeuwen heen.

Andrea  Maddalena

Andrea Maddalena

Anita Rademakers

Anita Rademakers

Anita Rademakers MA studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Florence (daar hield ze een grote liefde voor de Italiaanse Renaissance aan over) en haalde haar masterdiploma in de klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam. Of u nu meer wilt weten over kunst, geschiedenis, de klassieke oudheid, taal of een combinatie daarvan: bij haar bent u aan het juiste adres. Voor de Vrije Academie verzorgt zij rondleidingen door het Mauitshuis en Rijksmuseum en de Collegereeks Introductie Kunstgeschiedenis.

Anna Lawrence

Anna Lawrence

Anna Lawrence MA studeerde kunstgeschiedenis aan de University College London, waar ze specialiseerde in Europese kunst van de 16e en 17e eeuw. Daarna heeft zij zich verder kunnen verdiepen in een hele reeks aan onderwerpen; van de hedendaagse interdisciplinaire kunstscene van Amsterdam, tot kannibalisme in de kunst van de 16e eeuw, en van de Russische Tsaren tot het Zuid-Afrika van Nelson Mandela. Graag neemt zij u mee voor een rondleiding door bijvoorbeeld het Rijksmuseum.

Anne de Boer

Anne de Boer

Anne de Boer MA is kunsthistoricus met een brede interesse. Zij is gespecialiseerd in de kunst van de Italiaanse Renaissance maar haar interesse omvat verder onder meer middeleeuwse kunst, propagandakunst, kunst van de 19e en 20e eeuw en niet-westerse kunst en cultuur. Met enthousiasme en levendige vertelstijl neemt zij in lezingen en rondleidingen haar publiek mee naar de wereld van kunst en cultuur. Daarnaast vertelt zij, als geboren en getogen Zaanse, met veel liefde en passie over de geschiedenis van haar eigen Zaanstreek.

Anne Margreet As-Vijvers

Anne Margreet As-Vijvers

Anne Margreet As-Vijvers werkt sinds 2002, toen zij cum laude promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, als freelance kunsthistoricus. Zij is een specialist in de middeleeuwse boekverluchting van de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden. Anne Margreet is auteur, redacteur en vertaler van kunsthistorische publicaties (o.a. tentoonstellingscatalogi voor musea), ze geeft lezingen, maakt objectbeschrijvingen voor antiquaren en privéverzamelaars en verricht wetenschappelijk onderzoek voor diverse opdrachtgevers. Met groot enthousiasme deelt zij haar kennis met de cursisten van de Vrije Academie.

Annemie de Gendt

Annemie de Gendt

Annemie de Gendt is specialiste op het gebied van middeleeuwen en renaissance. Gedurende vele jaren heeft zij met volle overtuiging en veel enthousiasme en plezier college gegeven aan de afdeling Europese Talen en Culturen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij schreef haar proefschrift over opvoedingsstrategiëen voor vrouwen in de late Middeleeuwen. Voor de Vrije Academie verzorgt zij een collegereeks over voorstellingen van de vijf zintuigen in woord en beeld, een onderwerp waarin zij zich de laatste tien jaar grondig heeft verdiept.

 

Annette Brouwer

Annette Brouwer

Arnold Ziegelaar

Arnold Ziegelaar

Arnold Ziegelaar behaalde zijn kandidaatsexamen natuur- en wiskunde, studeerde enige tijd theoretische fysica en studeerde af in de wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Hij verzorgt cursussen en lezingen verzorgt op het terrein van filosofie en levensbeschouwing. Zijn filosofisch interessegebied is breed, maar ligt vooral bij disciplines als metafysica, levensfilosofie, ethiek, filosofie van de religie en praktische filosofie (Socratisch Gesprek).

Astrid Schenk

Astrid Schenk

Astrid Schenk studeerde kunstgeschiedenis aan de universiteit Utrecht waaraan zij ook verbonden is voor haar promotieonderzoek. Ze is breed geïnteresseerd in de kunstgeschiedenis, met een bijzondere interesse in de vroegmoderne, zeventiende-eeuwse en negentiende-eeuwse kunst. Ze benadert kunst op een analytische en associatieve manier en maakt de verschillende onderwerpen op een enthousiaste en praktische manier toegankelijk voor een breed publiek.

Barry Heinrichs

Barry Heinrichs

Drs. Barry Heinrichs heeft een plek verworven in het docententeam van de Vrije Academie als specialist op het gebied van hedendaagse kunst. Zijn bezoeken aan galeries en uitleg over techniek worden zeer gewaardeerd.

Birgitte Mommers

Birgitte Mommers

Drs. Birgitte Mommers is een kunsthistorica die met veel enthousiasme haar cursisten mee weet te voeren in de wereld van de kunst. Ze heeft een brede interesse: naast haar specialisatie in renaissance en barok heeft zij een voorliefde voor de oudheid, en de (Franse) negentiende eeuw. Voor de Vrije Academie verzorgt zij met veel plezier zowel colleges, als lezingen bij tentoonstellingen en rondleidingen door musea.

Boris de Munnick

Boris de Munnick

Boris de Munnick (1965) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna jarenlang bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Rijksmuseum Amsterdam. Sinds een paar jaar heeft de Franse Revolutie zijn grote interesse en vooral twee van de (vele) hoofdpersonen in deze historische gebeurtenis: Marie Antoinette en Louis XVI. 

Carlo Ierna

Carlo Ierna

Dr. Carlo Ierna is historicus van de filosofie en heeft geschiedenis van de moderne filosofie gedoceerd. Hij is gespecialiseerd in de filosofie van de School van Brentano, met name de filosofie van de wiskunde, de grondslagen van de psychologie, en het ideaal van filosofie als wetenschap. Voor de Vrije Academie verzorgt hij de collegereeks over het ontstaan van de moderne wetenschap.

Caroline van Twillert

Caroline van Twillert

Caroline van Twillert MA  is docent filosofie. Onderwijs geven vraagt veel, maar er zijn weinig dingen voor mij die zoveel voldoening geven als het begeleiden van filosofische gesprekken en het doceren van het vak filosofie. Ik maak me sterk om mensen te raken met een open- en vragende houding. Ik wil meegeven dat het niet erg is om (iets) niet te weten, te twijfelen en van standpunt te wisselen. 

 

Christian van der Heijden

Christian van der Heijden

Drs. Christian van der Heijden studeerde economie, theologie en wijsbegeerte. Bij de KRO ontwikkelde hij zich tot Vaticaankenner. Hij werkt als docent, journalist, schrijver en reisleider. Verder doet hij aan de VU promotieonderzoek naar de betekenis die het boeddhistische denken kan hebben voor het hedendaagse discours over waarheid en goedheid.

Cora Voogt-Hildering

Cora Voogt-Hildering

Docente Cora Voogt-Hildering is, naast haar carrière als muziekdocent en uitvoerend violiste, in 2012 afgestudeerd aan de Leidse Universiteit als kunsthistoricus. Sindsdien brengt Cora deze twee schone kunsten zoveel mogelijk met elkaar in verband door lezingen en colleges over verschillende onderwerpen. Bij de Vrije Academie vertelt Cora bijvoorbeeld over de bijzondere relatie tussen Arnold Schönberg en Wassily Kandinsky.

 

Dikláh Zóhar

Dikláh Zóhar

Dikláh Zóhar combineert haar passie voor kunst met een brede oriëntatie in de Klassieke Archeologie.  Ze specialiseert in de Laat Romeinse-, Joodse en Vroeg-christelijke kunst. Haar interesse gaat vooral uit naar de wederzijdse invloeden tussen culturen en religies in het Middellandse Zeegebied, met speciale aandacht naar de invloed van de Klassieken door de eeuwen heen. Maar haar eerste liefde is ongetwijfeld de kunst van mozaïek. Met veel enthousiasme en een vleugje accent verzorgt ze lezingen, cursussen en museumwandelingen.

Emma Bulens

Emma Bulens

Emma Bulens (MA) heeft kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam waarbij zij in vele gebieden geïnteresseerd was. In elke periode van de geschiedenis is namelijk iets interessants te vinden. Zij houdt ervan om de geschiedenis vanuit kunst en cultuur te doorgronden en stelt zich zelf  altijd de vraag: Op welke manier is kunst een reflectie van de samenleving van dat moment?

Esther Verra

Esther Verra

Eva Offermans-Verlouw

Eva Offermans-Verlouw

Eva Offermans-Verlouw studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Amsterdam en de Universitat de Barcelona. Daar specialiseerde zij zich in Spaanse Geschiedenis. Ze laat mensen graag het echte Spanje ontdekken. Met veel liefde, kennis en enthousiasme toont ze de veelzijdigheid van de Spaanse kunst, cultuur en geschiedenis.

Eveline Heylen

Eveline Heylen

Eveline Heylen is docent in de kunstwetenschappen en musicologie. Ze legt zich vooral toe op actuele kunst en hedendaags klassieke of experimentele muziek. Ze bouwde ervaring op aan de universitaire onderzoeksinstelling IPEM (Instituut voor Psychoacustica & Elektronische Muziek, Gent - België), bij de Vlaamse kunsteducatieve organisatie Musica en het museumplatform CAHF (Contemporary Art Heritage Flanders). Intussen werkt ze onder de naam Superoxide als freelancer aan kunstprojecten, publicaties, lesopdrachten en meer.

Fik Meijer

Fik Meijer

Fik Meijer (1942) is emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis. Fik Meijer is auteur van talloze artikelen en boeken over de oudheid en aanverwante onderwerpen. Daarnaast vertaalde hij werk van diverse klassieke auteurs uit het Grieks en Latijn in het Nederlands, o.a. Flavius Josephus (samen met M.A. Wes), Gregorius van Tours en Vegetius.

Frederike Upmeijer

Frederike Upmeijer

Drs. Frederike Upmeijer geeft al zo lang les voor de Vrije Academie dat we bijna mogen spreken van een levenslange band. Haar passie voor Italië kan zij goed kwijt in vele lezingen en colleges. Met veel enthousiasme vertelt Frederike u over kunst, want dat is het mooiste wat er is. Zoals de kunsthistoricus en kunstcriticus John Ruskin al zei: The greatest thing a human soul ever does in this world, is to see something, and tell what it saw in a plain way” John Ruskin, Modern Painters 1843.

Gerko Tempelman

Gerko Tempelman

Filosoof en theoloog Gerko Tempelman houdt zich graag bezig met de diepere menselijke drijfveren. Zo introduceerde hij bijvoorbeeld de Church for Atheists (+ agnostics + the rest of us), waarin niet-gelovigen met elkaar in gesprek gaan over wat religieuze thema’s voor hen betekenen. Als docent maakt hij graag de filosofie toegankelijk aan de hand van actuele toegankelijke vragen: “Je leert filosofie pas begrijpen als je de achterliggende vragen bij jezelf herkent; een beter begrip van de grootste filosofen begint bij jezelf."

Go Bruens

Go Bruens

Go Bruens MA studeerde kunstgeschiedenis en zij heeft zich gespecialiseerd in moderne kunst en architectuur. Door haar enthousiaste verhalen neemt ze u mee naar de tijd en achtergrond van de kunstenaars, architecten en opdrachtgevers en zoomt ze in op de kleinste details. Daardoor laat ze u datgene zien waar u misschien in eerste instantie overheen kijkt. 

Hans Luiten

Hans Luiten

Drs. Hans Luiten is een enthousiaste docent die ingewikkelde zaken helder weet uit te leggen. Van vele markten thuis, maar de bijzondere combinatie van Zaanse, Amsterdamse en Turkse geschiedenis is bij hem favoriet.

Harm-Jan van Dam

Harm-Jan van Dam

Dr. Harm-Jan van Dam studeerde klassieke talen in Leiden. Zijn specialisme is Latijn, vanaf de klassieke oudheid tot de eenentwintigste eeuw en hij vindt niets leuker dan anderen daar ook enthousiast voor te maken. Tijdens zijn studiedag sleept hij het publiek mee langs grafschriften, gevelstenen en gravures, spreekwoorden en uitdrukkingen en vertelt over het Latijn als taal en de ontwikkeling ervan.

Hein Van Dongen

Hein Van Dongen

Henk van Os

Henk van Os

Henk van Os is een gevierd Nederlands kunsthistoricus. Hij is universiteitshoogleraar Kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en was directeur van het Rijksmuseum en televisiepresentator van kunstprogramma’s.

Inge Klompmakers

Inge Klompmakers

Inge Klompmakers is Japanologe en kunsthistorica en houdt ervan om de mooie verhalen van ruim twintig eeuwen Japanse kunst met een breed publiek te delen. Ze is al ruim 15 jaar professioneel werkzaam in het internationale Japanse kunstveld. Met even veel plezier geeft Inge lezingen en publiceert ze bijzondere boeken over Japanse kunst: Japanse en moderne Aziatische kunst en fotografie. Voor haar overstap naar de uitgeverijwereld was zij werkzaam als Japanspecialist bij een gerenommeerde galerie en een internationaal veilinghuis. Inge schrijft regelmatig over Japanse kunst, ook organiseert ze lezingen en evenementen.

Ingrid Dofferhoff

Ingrid Dofferhoff

Drs. Ingrid Dofferhoff is historica afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie economische e sociale geschiedenis. Zij heeft een enorme interesse en passie voor alles wat met geschiedenis te maken heeft. Zijn houdt ervan de context van historische gebeurtenissen te ontdekken en heeft een voorliefde voor verhalen vertellen. Zij heeft ruime ervaring met het werken met groepen om geschiedenis tot leven te brengen, zij is een verhalenverteller pur sang. Haar ruime ervaring in binnen- en buitenland alsmede archiefonderzoek hebben haar veel ervaring en kennis verschaft. Daarnaast geeft zij met plezier rondleidingen in Amsterdam.

 

Iris London

Iris London

Tijdens haar studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam bestudeerde Iris London thema’s zoals Italiaanse beeldhouwkunst, Byzantijnse iconen en het impressionisme. Met een specialisatie in architectuurgeschiedenis zijn ook onderwerpen als Garden Cities, de Amsterdamse School en het modernisme voor haar vertrouwd terrein. Van villa’s in Hollywood, kerken in Italië tot erfgoed in Amsterdam, Iris vertelt met enthousiasme het verhaal achter een afbeelding of gevel.

Jacqueline Duurland

Jacqueline Duurland

Drs. Jacqueline Duurland is tekstschrijver en filosoof. Zij studeerde taal en filosofie aan de UvA en is een bevlogen verteller die mensen makkelijk meeneemt in haar uitleg en verhalen. Jacqueline Duurland is een enthousiast liefhebber van de originele en tot nadenken stemmende inzichten van uiteenlopende denkers. Zij vindt het een uitdaging om dit gedachtegoed op een inspirerende manier toegankelijk te maken en raakvlakken bloot te leggen met de actualiteit.

Jelte van Koperen

Jelte van Koperen

Jelte van Koperen heeft opleidingen en studies gestapeld, van timmermansopleiding, HBO bouwkunde tot master architectuurgeschiedenis. Hij geeft rondleidingen in meerdere steden door heel Nederland, van historische binnensteden tot nieuwbouwwijken. Zijn lessen zijn interactief en vol praktische uitleg hoe gebouwen en constructies in elkaar steken.

Jetze Touber

Jetze Touber

Drs. Jetze Touber is als historicus aan verscheidene universiteiten verbonden geweest en werkt momenteel in Gent. Zijn interesses beslaan het geestelijke leven ná de Oudheid en vóór de Moderniteit. Met name religie en wetenschap in de Renaissance, de Barok en de Verlichting hebben zijn belangstelling. Aangezien ideeën en geloof nooit op zichzelf staan, maar altijd ergens door mensen worden gekoesterd of beleden, heeft hij ook oog voor de geschiedenis van hofcultuur, stedelijke ruimte, onderwijsinstellingen, natuurhistorische verzamelingen en religieuze kunst en architectuur.

Jos Hanou

Jos Hanou

Kunsthistoricus Jos Hanou is, naast specialisaties in het Quattrocento en de Nederlandse historieschilderkunst, o.a. geboeid door de middeleeuwen en de dynamiek van het 19e eeuwse Parijs. Kunst laat zien hoe het er in de wereld aan toegaat, daarom onderzoekt Jos graag de samenhang met de eigentijdse politiek, religie en het heersende mensbeeld.

Julie Flesseman

Julie Flesseman

Julie Flesseman is historicus en kunsthistoricus. Aan de Universiteit Utrecht behaalde zij een master Moderne Geschiedenis en een master Moderne en Hedendaagse Kunst. Zij is onder meer gespecialiseerd in kunst in de openbare ruimte en in de interdisciplinaire samenwerking tussen beeldende kunst en podiumkunst. Als ervaren spreker en rondleider weet zij een interessant en aansprekend verhaal voor het voetlicht te brengen.

Jurgen van den Hout

Jurgen van den Hout

Na vrije opleidingen muziekwetenschap (BA) en Algemene Cultuurwetenschappen (MA) aan de Universiteit van Amsterdam geeft Jurgen van den Hout MA lezingen, doet onderzoek en produceert muziekproducties. Ook geeft Jurgen workshops op het gebied van muziek en multi-media.

Karin Haanappel

Karin Haanappel

Kunsthistorica drs. Karin Haanappel is afgestudeerd op het oeuvre van de Franse beeldhouwster Camille Claudel en heeft zich sindsdien ingezet om de vergeten talentvolle vrouwen uit de kunstgeschiedenis voor het voetlicht te plaatsen. Zo publiceerde zij ‘Herstory of Art’ en vol passie en enthousiasme geeft zij colleges, lezingen en studiedagen. Vanaf de Venus van Willendorf tot aan de Nana-beelden van Niki de Saint Phalle.

Kathleen Verdult

Kathleen Verdult

Kathleen Verdult MA studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en heeft een brede interesse in verschillende kunststromingen. In elke kunstperiode kan zij namelijk iets interessants vinden om zich in te verdiepen. De christelijke en mythologische iconografie is wat haar het meest aantrekt in de kunstgeschiedenis en zij is dan ook gespecialiseerd in verluchtingen in middeleeuwse manuscripten uit de Nederlanden. Kathleen ziet kunstenaars als verbeelders van de mooiste, gruwelijkste of boeiendste verhalen en haar passie is deze verhalen en beelden te delen met een geïnteresseerd publiek. 

Kees Boele

Kees Boele

Bioloog en landschapskenner drs. Kees Boele is zijn eigen motto: inspirerend groen. Geworteld in het Nederlandse landschap, opgebloeid tussen flora en fauna en wereldwijd uitgegroeid op alle zes continenten. Kees is zelfstandig ondernemer, vanuit zijn bedrijf Natuurpresentaties biedt hij cursussen, lezingen, tekstproductie en natuurfotografie. Samen met de Vrije Academie werkt hij aan een uitbouw van het aanbod met biologische onderwerpen.

Laura Stoop

Laura Stoop

Laura Stoop behaalde haar diploma Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij verzorgt lezingen en cursussen op het snijpunt van kunst, cultuur en filosofie. Ook adviseert zij kunstenaars en is zij werkzaam als auteur. Haar specialisme is het sublieme in de kunsten. De afgelopen jaren werkte Laura als universitair docent aan de Universiteit Leiden. Nu richt zij zich volledig op haar eigen bedrijf Laura Stoop Kunst en Filosofie

Liesje Schreuders

Liesje Schreuders

Liesje Schreuders is literatuurwetenschapper en docent literatuurgeschiedenis, gespecialiseerd in het modernisme en in Italiaanse poëzie. Tot haar favoriete schrijvers behoren Dante, Tolstoj, James, Couperus, Montale, Lucebert & Duras. Verder vertaalt Liesje Italiaanse poëzie en heeft ze twee romans en enkele verhalen op haar naam staan. 

Luc Laudy

Luc Laudy

Luc is als een vis in het water in de wereld van het onderwijs. Als onderwijskundige is hij jarenlang aan de faculteit Educatie van Fontys Hogescholen Sittard/Tilburg en later aan de opleiding Tehatex aan de ABKM te Maastricht werkzaam geweest waar hij tevens was belast met de organisatie en begeleiding van kunstexcursies naar Italië. Zijn liefde voor kunst en cultuur houdt hem al meer dan dertig jaar in de greep.

Manuela Klerkx

Manuela Klerkx

Manuela Klerkx werkte na haar doctoraal Franse Taal- en Letterkunde en Filosofie twintig jaar in toonaangevende galeries in België, Nederland en Italië. Momenteel werkt ze als kunstagent in Amsterdam. Haar grote passie is het scouten, begeleiden en verkopen van kunst(enaars). Zij schreef recent het boek ‘Ontroerend goed: van kunst kijken naar kunst kopen’ voor mensen die kunst zouden willen kopen maar niet goed weten waar te beginnen. Daarna geeft zij workshops en lezingen voor kunstenaars, kunstverzamelaars en -geïnteresseerden op het gebied van de hedendaagse kunst.

Marian van Caspel

Marian van Caspel

Marian van Caspel is kunsthistorica. Ze is een ervaren docente en houdt ervan moderne en hedendaagse kunst met oude kunst te verbinden. En dat dan nog het liefste op het raakvlak van kunst, religie en spiritualiteit.

Marielle Lassche

Marielle Lassche

Kunsthistoricus Mariëlle Lassche: 'Kunst kan mij inspireren, motiveren, provoceren, verwonderen, verleiden,  ontroeren, shockeren, ….. en zal nooit vervelen!' Deze gezonde belangstelling voor alles wat met kunst te maken heeft deelt Mariëlle Lassche heel graag met een breed publiek, van jong tot oud!. Ik neem mijn cursisten mee in de geschiedenis van de kunst van de oudheid tot het hedendaagse, van klassieke architectuur tot modern design.

Mariska Doesburg

Mariska Doesburg

Mariska Doesburg is een gepassioneerd kunsthistorica, rondleidster en journaliste. Zij studeerde Journalistiek en Kunstgeschiedenis. Haar passie voor de klassieken, Italië en kunst ontstond al vroeg op de middelbare school. Later ontstonden er ook meerdere interesses, waaronder voor hedendaagse sculptuur en architectuur en symboliek in de kunstgeschiedenis. Nu vertelt zij met net zoveel passie over Praxiteles en Donatello als over Frank Lloyd Wright en Mimmo Paladino.

Martijn Pieters

Martijn Pieters

Drs. Martijn Pieters leeft half in Duitsland waar hij schrijft, onderzoekt en doceert. Gelukkig houdt hij voldoende tijd over om voor de Vrije Academie les te geven. Naast zijn geliefde colleges over de Middeleeuwen en in het bijzonder Karel de Grote in 2014, geeft hij vele verschillende colleges, lezingen en excursies.

Merel Luijendijk

Merel Luijendijk

Merel Luijendijk MA is historicus en een ervaren spreker. Voor het Scheepvaartmuseum werkt ze als gids en museumdocent en de kern van haar historische interesse ligt dan ook bij de Europese expansie overzee. Ook andere vroegmoderne onderwerpen, zoals de Tachtig- en Dertigjarige Oorlog en de Engelse koningshuizen hebben haar aandacht. 

Michèle Hollander

Michèle Hollander

Michèle Hollander heeft na de lerarenopleiding (Geschiedenis en Nederlands) in Leiden Geschiedenis gestudeerd. Haar specialisatie is vroegmoderne geschiedenis en zij is gespecialiseerd in Spaanse geschiedenis en heeft als Napoleon kenner een grote interesse voor de geschiedenis van Frankrijk in de 17de en 18de eeuw. Daarnaast ontwikkelde zij een cursus over de geschiedenis van de Verenigde Staten en over de geschiedenis van China.

Mirte Verkuijlen

Mirte Verkuijlen

In het bonte vakgebied van de psychologie zijn velen de weg kwijtgeraakt. Gedurende de reeks Introductie Psychologie schept Mirte Verkuijlen (1979) graag orde in hoe uiteenlopend er binnen de psychologie werd en wordt gedacht over de mens. Bij tijden heerst er een ijzingwekkend onpersoonlijk en mechanisch mensbeeld, in andere periodes bestaat er juist weer een poëtische en romantische opvatting over de dynamiek van de menselijke geest. 

 

Muriel de Beer

Muriel de Beer

Kunsthistorica drs. Muriel de Beer is een professionele en inspirerende docente van het eerste uur met oog voor detail. Haar enthousiasme voor de kunst werkt aanstekelijk! Muriel leert je kijken, ontdekken en verbanden leggen. En zij geeft duidelijke uitleg. Zij biedt context in een doortimmerd verhaal, gelardeerd met anekdotes. Haar kunsthistorische kennis reikt van het oude Egypte tot de meest actuele hedendaagse kunst. 

Natalie Kuik

Natalie Kuik

Drs. Natalie Kuik kunt u tegenkomen in vele musea zoals het Rijksmuseum in Amsterdam of Paleis Soestdijk in Baarn.

Nico Staring

Nico Staring

dr. Nico Staring studeerde Egyptologie en Archeologie aan de Universiteit Leiden, werkte voor diverse archeologische expedities in Malawi, Soedan en Egypte en promoveerde in 2016 op onderzoek naar de nieuwe Rijks (c. 1539-1078 v.Chr.) necropolis in Sakkara, Egypte. Staring was docent Egyptische archeologie aan de Universiteit Leiden en geeft al enkele jaren populariserende cursussen, lezingen en rondleidingen.

Oene Dijk

Oene Dijk

Oene Dijk studeerde Kunst- en Architectuurgeschiedenis. Hij verzorgt, op enthousiaste wijze, al jarenlang colleges voor de Vrije Academie, en dan met name die over architectuur. Omdat deze geschiedenis nog beter tot zijn recht komt door de architectuur en de stedenbouw met eigen ogen te aanschouwen, neemt hij u graag mee op stadswandelingen en excursies door heel Nederland.

Pablo Lamberti

Pablo Lamberti

Pablo Lamberti MA is zelfstandig filosofiedocent en muzikant. Hij verdiept zich in uiteenlopende thema's zoals kunst en vrijheid en koppelt die thema's dan aan fundamentele levensvragen die ons allemaal aangaan. In zijn college's is er altijd ruimte voor gedachtewisseling en discussie, want precies dat maakt het tot een filosofische onderneming waaraan iedereen kan deelnemen.

Paula Hertogh

Paula Hertogh

Paula Hertogh MA is een bevlogen kunsthistorica en enthousiast docente. Met veel plezier neemt ze u mee langs de meesterwerken in de kunstgeschiedenis. Verder heeft de algemene kunstgeschiedenis en met name de moderne kunst haar warme belangstelling. Naast het verzorgen van lessen ontwikkelt zij ook graag nieuw lesmateriaal.

Peter van Duinen

Peter van Duinen

Raphaël Rijntjes

Raphaël Rijntjes

Raphaël Rijntjes is kunst- en architectuurhistoricus, met als specialisme de kerkelijke architectuur en kunst van de middeleeuwen. Hij houdt zich bezig met alles wat in en rond kerkgebouwen gebeurde, dus onderwerpen als liturgie, reliekverering, processies en rechtspraak hebben zijn bijzondere belangstelling. Hij geeft rondleidingen, cursussen en lezingen, doet bouwhistorisch onderzoek en heeft daarnaast een bedrijf voor erfgoedfotografie.

Renout Robbertz

Renout Robbertz

Renout Robbertz is al jaren docent kunst- en architectuurgeschiedenis. Zijn specialisme is de bouwkunst van 1700 tot heden. Hierbinnen gaat zijn interesse uit naar stedenbouw en volkshuisvesting en architectuurtheorie. Ook heeft hij een passie voor kloosters; de benedictijner monnik en architect Hans van der Laan was het onderwerp van zijn afstudeerscriptie.

Rob van Gent

Rob van Gent

Dr. Rob van Gent studeerde sterrenkunde aan d de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1989. Hij was van 1989 tot 1999 werkzaam bij Museum Boerhaave (Leiden) als conservator voor de sterrenkundige collectie. Sinds 2014 is hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Departement Wiskunde van de Universiteit Utrecht waar hij onderzoek doet naar de geschiedenis van de wis- en sterrenkunde. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de sterrenkunde, tijdrekenkunde, zeevaartkunde en de hemelcartografie. 

 

Robert van der Tol

Robert van der Tol

Robert van der Tol is muzikant en componist. Al ruim 30 jaar werkt hij op het snijvlak tussen pop, theater en chanson. In de jaren '80 in popband Media, en sinds 1990 in Gran Teatro Amaro, een internationaal collectief dat honderden concerten gaf (en geeft) in heel Europa. De afgelopen 15 jaar waren vooral gewijd aan het muziektheater; gezelschappen als Dogtroep en het Noord Nederlands Toneel behoorden tot zijn werkgevers. Zijn ruime ervaring binnen de muziekpraktijk vertaalt zich in een grote liefde voor–en kennis van–de muziek in al haar verschijningsvormen, en in een al even groot enthousiasme om die kennis over te brengen en mensen daadwerkelijk te laten luisteren.

Roderick Hageman

Roderick Hageman

Roderick Hageman studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Als logicus en (jongeren)filosoof op het snijvlak van onderwijs, kunst en wetenschap wil hij verrassende verbanden leggen. Hij zoekt prikkelende confrontaties met filosofen, wetenschappers en kunstenaars om te helpen ontdekken wat hun ideeën voor ons, hier en nu, betekenen. Dat het noodzakelijk én leuk is om onder de oppervlakte van alledaagse dingen te kijken, op de schouders van denkers, draagt hij graag uit.

Roland Gieles

Roland Gieles

Roland Gieles studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij specialiseerde zich in de Italiaanse kunst van de late middeleeuwen en renaissance, maar heeft gaandeweg een brede kunsthistorische interesse ontwikkeld,  van Byzantijnse mozaïeken tot sierlijke Art Nouveau en van grote frescocycli tot de meest verfijnde kunstobjecten. Elk kunstwerk heeft zijn eigen verhaal en is vervaardigd in zijn eigen historische context. In zijn lezingen verbindt Roland deze twee aspecten met elkaar, zonder de schoonheid en de emotie van de kunst uit het oog te verliezen.

Saskia Poelman

Saskia Poelman

Saskia Poelman is o.a. docent geschiedenis op een VO school in Groningen. Ze geeft met veel plezier en passie les. Verhalen vertellen is wat ze wil doen. Kipling zei: If history were taught in the form of stories, it would never be forgotten. En die visie deelt Saskia Poelman. Ze heeft een mijn brede achtergrond in de reiswereld en erfgoedsector, waarbij ze zich in onderwerpen van de prehistorie tot Koude Oorlog, Middeleeuwen tot Maatschappij van Weldadigheid, kunstgeschiedenis tot Chinese geschiedenis heeft verdiept.

Serge ter Braake

Serge ter Braake

Sophie van Steenderen

Sophie van Steenderen

Kunsthistoricus Sophie van Steenderen: 'de kunstgeschiedenis is een schatkamer barstensvol mooie, interessante en waardevolle zaken.' Als kunsthistoricus met een passie voor vertellen heeft Sophie van Steenderen de sleutel tot de schatkamer. Zij is in staat om deuren te openen en kunst tot leven te wekken. Met mijn verhalen geef ik voorwerpen meer glans, kleur en diepte. Ieder ontdekt zijn eígen juweeltjes. En Sophie helpt u daar graag bij!

Stefano Giani

Stefano Giani

Uit Italië heeft drs. Stefano Giani een grote kennis van de Italiaanse en vooral Venetiaanse kunstgeschiedenis met zich meegenomen, samen met een passie voor lesgeven. In Nederland hebben moderne en hedendaagse kunst, en artiesten en kunststromingen uit Frankrijk en Spanje zich ontwikkeld als nieuwe specialismen. Het boeiendste aan zijn vak vindt Stefano het enthousiast toelichten van relaties tussen kunst, artiesten en hun cultuur-historische context.

Thijs Gerbrandy

Thijs Gerbrandy

Thijs Gerbrandy is kunsthistoricus, en specialiseerde zich aan de School for Oriental and African Studies (SOAS) in Londen in de cultuur van het Midden-Oosten. Hij is werkzaam als museumdocent in het Rijksmuseum en andere musea in Amsterdam.

Tim Miechels

Tim Miechels

Tim Miechels studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Humboldt Universität in Berlijn. Binnen de filosofie is hij breed geïnteresseerd, maar zijn specialisatie ligt bij de Duitstalige, continentale filosofie. Als filosoof verzet hij zich tegen het idee dat de natuurwetenschap in staat is het menselijk bestaan in zijn volledigheid te begrijpen.

Verena Ott-Bakhuizen

Verena Ott-Bakhuizen

Kunsthistorica Verena Ott verzorgt sinds 2006 lezingen, excursies en museumrondleidingen. Van Lutma’s briljante zilver in kwabstijl tot het sprookjesachtige glas van Émile Gallé, van strak empire-meubel tot eigentijds haute-couture ontwerp, van de schilderkunst van Van Eyck en Rembrandt tot Mondriaan en Rothko... Verena is van alle markten thuis. Haar grote kennis van en passie voor geschiedenis, kunst en vormgeving deelt ze vol enthousiasme met de cursisten van de Vrije Academie.

Wendy Fossen

Wendy Fossen

‘Kunst elitair, stoffig en saai?‘ Niet als het aan kunsthistoricus Wendy Fossen ligt! Zij geeft geen droge colleges maar vertelt met zo veel vuur en passie over kunst dat u voorgoed verkocht bent. Zo laat ze de worsteling van de kunstenaar met zijn opdrachtgever zien en gaat ze dieper in op het persoonlijke leven van flamboyante kunstenaars. Vanzelfsprekend wordt er niet voorbij gegaan aan de technische kant van de kunst, maar zijn het juist die heerlijke verhalen die je bij blijven.

Yvonne Hilgenkamp

Yvonne Hilgenkamp

Drs. Yvonne Hilgenkamp is kunst- en architectuurhistoricus. Ze is een enthousiast verteller, anekdotisch en publieksgericht. Haar specialiteit is het presenteren van de rijke geschiedenis van de westerse kunst, architectuur en stedenbouw. Wat Yvonne Hilgenkamp betreft in de vorm van een collegereeks, lezing, of excursie.

Aaldert Rus

Aaldert Rus

Drs. Aaldert Rus geeft voor de Vrije Academie de colleges Kunstgeschiedenis en Architectuur. Verder kunt u hem tegenkomen in verschillende steden in Nederland voor wandelingen langs architectuur of hofjes. Zijn streven is om deelnemers met hart en ziel van kunst te laten genieten en de ontwikkelingen in de kunstgeschiedenis met woord en beeld inzichtelijk te maken.

Aldwin Kroeze

Aldwin Kroeze

Drs. Aldwin Kroeze is een onwaarschijnlijke duizendpoot en meesterverteller. Drie opleidingen, talloze specialisaties en activiteiten in binnen- en buitenland maken hem, in combinatie met zijn aanstekelijke bevlogenheid, tot een geliefd spreker. Aldwin Kroeze legt veel nadruk op de context waarin kunst is ontstaan. Waarom maakt een kunstenaar op een bepaald moment op een bepaalde plek een bepaald werk, en hoe moet dit zijn geweest voor de mensen uit die tijd.

Alexandra Oostdijk

Alexandra Oostdijk

Alexandra Oostdijk is kunsthistoricus en archeoloog. Zij studeerde kunstgeschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Universiteit Leiden en studeerde af op wonderbaarlijke wereld van de Azteken. In het dagelijks leven werkt zij parttime in Delft als directeur van het museum Paul Tetar van Elven, het woonhuis van een negentiende-eeuwse historieschilder en kopiist. Ook werkt zij als rondleider en museumdocent in het Mauritshuis, Rijksmuseum Amsterdam en Boijmans van Beuningen, waar ze met evenveel passie vertelt over zeventiende-eeuwse meesters als over moderne kunst. Voor de Vrije Academie gaat zij vanaf 2018 o.a. colleges Symboliek verzorgen.

Anissa Foukalne

Anissa Foukalne

Anissa Foukalne is kunsthistorica gespecialiseerd in islamitische kunst. Ze heeft kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteiten van Nijmegen en Granada en heeft ervaring opgedaan in het Rijksmuseum en het Alhambra. Momenteel is ze als freelancer werkzaam in de museale en cultuur-educatieve sector, waaronder als docent voor de Vrije Academie.

Ank Adriaans- van Schaik

Ank Adriaans- van Schaik

Drs. Ank Adriaans-van Schaik MA, kunsthistoricus, geeft lezingen, cursussen en workshops op basis van onderzoek naar context en betekenis van kunstwerken. Daarnaast adviseert zij bij het samenstellen van tentoonstellingen en schrijft kunsthistorische publicaties. Zij presenteert graag het verhaal van de kunst met als doel: het plezier beleven van kunst.

Anna Ostrovskaja

Anna Ostrovskaja

Anne Knipping

Anne Knipping

Van de Romeinen tot het Realisme en van Brunelleschi tot Brancusi: de wereld van de kunstgeschiedenis kent duizenden prachtige verhalen en ontwikkelingen. Drs. Anne Knipping heeft een niet aflatende passie voor het vertellen van een interessant, diepgaand en boeiend verhaal. Anne studeerde Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie de Conservatorenopleiding. Ze kent Museum Catharijneconvent, het Drents Museum en het Groninger Museum door en door en voor de Vrije Academie verzorgt ze de Collegereeks Introductie Architectuur.

Anne van den Dool

Anne van den Dool

Annemiek Lely

Annemiek Lely

Annemiek Lely studeerde af aan de Research Master Art Studies aan de Universiteit van Amsterdam en werkt sindsdien als freelance tekstschrijver, programmamaker en dramaturg in de culturele sector. Ze is gespecialiseerd in (muziek-)theater, Shakespeare, Joods erfgoed, de Holocaust in kunst en geestesziektes in kunst.

Arianne Deligianis

Arianne Deligianis

Arianne Deligianni is een gedreven kunsthistoricus die haar Master Kunstgeschiedenis behaalde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in de Hollandse Gouden Eeuw, in iconografie en de Griekse Oudheid. Ze bracht haar jeugd door in Griekenland, waar haar zoektocht begon naar alle verhalen die kunst en geschiedenis te vertellen hebben. Met heel veel plezier geeft zij les in Kunstgeschiedenis, om mensen in contact te brengen met de kleurrijke en veelzijdige wereld van kunst.

Arthur d'Ansembourg

Arthur d'Ansembourg

Drs. Arthur d'Ansembourg is docent kunstfilosofie. In zijn colleges, lezingen en rondleidingen voor de Vrije Academie gaat de aandacht uit naar filosofische opvattingen over schoonheid en kunst. Daarnaast begeleidt hij socratische gesprekken over kunst en verscheen in januari 2018 van hem Er zit iets achter. Over filosofie en kunst

Barend Blom

Barend Blom

Barend Blom heeft geschiedenis en museumstudies gestudeerd. Passend bij zijn liefde voor de stad Amsterdam, met name voor de kunst en architectuur van de Amsterdamse School, verzorgt hij excursies in de stad. Als ervaren gids weet hij hoe belangrijk kennis van details zijn voor het vertellen van het verhaal. Omdat hij weet waar u moet kijken, kan hij u bijzondere dingen laten zien.

Benno Hillebrand

Benno Hillebrand

Drs. Benno Hillebrand is een docent van formaat. Hij staat letterlijk en figuurlijk boven de materie. Benno verhaalt net zo makkelijk over de Griekse oudheid als over Permeke. Met name in regio Den Haag en in het bijzonder in het Haags Gemeentemuseum komt u Benno vaak tegen.

Bjorn de Leeuw

Bjorn de Leeuw

Kunsthistoricus en -docent Bjorn de Leeuw is geïnteresseerd in alles dat zich verhoudt tot kunst, cultuur en geschiedenis. Hij is een breed georiënteerd interdisciplinair die zoekt naar de schoonheid van het alledaagse. Het beeld, de context en betekenisgeving zijn hierbij leidende motieven.

Carien Kanters

Carien Kanters

Carien Kanters MA is een kunsthistoricus die u met een aanstekelijk enthousiasme meevoert in de wondere wereld van de kunstgeschiedenis. Als verhalenverteller in hart en nieren met een brede interesse geeft zij met evenveel plezier de Introductie Kunstgeschiedenis als colleges over mode, of rondleidingen door verschillende musea en in het bijzondere het Rijksmuseum Amsterdam.

Carolien Zeeman

Carolien Zeeman

Kunsthistoricus Carolien Zeeman MA deelt haar enthousiasme voor kunst graag met haar cursisten. Zij is gespecialiseerd in moderne en hedendaagse kunst, maar geeft ook cursussen in algemene kunstgeschiedenis. Carolien is bijzonder gefascineerd door de continue ontwikkeling die de kunst doormaakt en zij legt graag verrassende verbanden tussen het heden en verleden.

 

 

Cécile Verburg

Cécile Verburg

Drs. Cécile Verburg studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij geeft diverse lezingen op kunsthistorisch gebied en rondleidingen op het gebied van architectuur, tuinen, design, beeldende kunst en kunstnijverheid. Voor de Vrije Academie verzorgt zij de Collegereeks Materialen in de kunst.

Christine van der Cingel

Christine van der Cingel

Christine van der Cingel is beeldend kunstenaar en werkt als docent en rondleidster in het Groninger Museum. Tevens heeft zij enkele jaren reizen begeleid naar Egypte, Marokko en Catalonië. Zij houdt van alle periodes en stijlen: van de Egyptische Fayoum portretten tot hedendaagse schilderkunst van Marlene Dumas en Luc Tuymans. Door de vele reizen die zij heeft gemaakt is zij veel in aanraking gekomen met architectuur van de oudheid tot aan moderne architectuur zoals in New York en Barcelona en zij vindt het fascinerend om te zien wat de invloed is van architectuur op de sfeer van een stad en op de beleving van het individu.

Diana de Wild

Diana de Wild

Diana de Wild: 'Diana is de naam van de Romeinse godin van de jacht. Door te gaan zoeken naar de betekenis van mijn naam kreeg ik al jong interesse in de oudheid. Na het gymnasium ben ik archeologie gaan studeren aan de universiteit van Leiden. In 1994 ben ik afgestudeerd als klassiek archeoloog.'

Ellen van der Vecht

Ellen van der Vecht

Drs. Ellen van der Vecht is allround kunsthistoricus van Oudheid tot moderne kunst. Zij heeft een grote voorliefde voor Italië en de renaissance, maar ook voor de klassiek moderne kunst. We leven in een wereld vol kunst, die altijd een emotie oproept. Kunst roept zoveel verschillende dingen op, van fascinatie tot onbegrip. Via colleges, lezingen, kunstreizen en rondleidingen laat Ellen van der Vecht u hier graag mee kennis maken!

Erik Mulder

Erik Mulder

Door zijn veelzijdige ervaring als kunsthistoricus en ingenieur weet Ir Erik Mulder MA verrassende nieuwe inzichten te ontwikkelen en uit te dragen. Zijn fascinatie voor de kunst van de Italiaanse renaissance  en van de Nederlands 17e eeuw kan hij aanstekelijk overbrengen op deelnemers aan cursussen en lezingen. Door zijn diepgaande kennis van kunstwerken, kunstenaars, en opdrachtgevers laat hij zijn toehoorders het ontstaan en de betekenis van kunstwerken meebeleven en doorgronden.

Eva Kramer

Eva Kramer

Drs. Eva Kramer is specialist op het gebied van moderne kunst en jeugdliteratuur. Zij geeft cursussen en doet projecten met diverse doelgroepen, van volwassenen tot het basisonderwijs. Met veel plezier neemt u ze mee naar het Kröller Müller Museum, het MMKA of Museum Ludwig in Keulen, om u op passende en prikkelende manier te laten proeven aan de geschiedenis van de kunst.

Eva van Leeuwen

Eva van Leeuwen

Eva van Leeuwen studeerde Kunst en Cultuurwetenschappen en werkt als museumdocent en rondleider voor het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum Amsterdam. Ze schrijft lesprogramma’s voor onder andere het Cobra Museum voor Moderne Kunst en werkt daarnaast als redacteur voor verschillende uitgeverijen. Ze plaatst kunsthistorische ontwikkelingen graag in een breder perspectief. Wat gebeurde er in die tijd, welke boeken werden er geschreven, waar werd over gesproken? Beeldende kunst is voor haar dan ook onlosmakelijk verbonden met andere (kunst)disciplines. 

Fatin van de Luijster

Fatin van de Luijster

Fatin van de Luijster studeerde Kunstgeschiedenis en Geschiedenis in Amsterdam en Utrecht. Tijdens haar studies richtte ze zich vooral op de historieschilderkunst. Naast de grote liefde voor de Italiaanse Renaissance, heeft ze een zeer breed interesseveld dat reikt van Rubens tot Waterhouse en Romeinse mozaïeken tot Warhol. Voor de Vrije Academie verzorgt ze de Collegereeks Introductie Symboliek en Introductie Kunstgeschiedenis. Daarnaast leidt ze deelnemers met veel plezier rond in musea, zoals het Rijksmuseum.

Frank Elzas

Frank Elzas

Frank Elzas studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Drama aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij gaf jaren les als docent in vakken als drama en cultuureducatie. Naast zijn werk is hij zich gaan toeleggen op gespecialiseerde stadswandelingen in Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. Hij voert u enthousiast mee door de prachtige geschiedenis van deze steden met feitelijke informatie, historische verhalen en smeuïge anekdotes.

Fréderique Petit

Fréderique Petit

Fréderique Petit heeft in Schotland filosofie en internationale betrekkingen gestudeerd. Ze houdt ervan om iedere dag te filosoferen en geeft de colleges Filosofie voor het Persoonlijke Leven en Hedendaagse Nederlandse Filosofie.

Gijs Deckers

Gijs Deckers

Als psycholoog en filosoof (Universiteit Utrecht) probeert Gijs Deckers te begrijpen hoe de mens denkt. Drijfveren, perfectionisme en eerlijkheid zijn daarbij onderwerpen om op te kauwen. Zijn bevindingen worden net zo makkelijk omgezet in een één-op-één gesprek als in een training of conference. In zijn bedrijf Gijzer verbindt hij daarom ook coaching, training en entertaining vanuit de visie dat een gesprek met een persoon, groep of zaal in wezen weinig verschilt. Het gaat om het ontmoeten van de ander en het eerlijk zijn over wie je zelf bent.

Hanneke Blijham

Hanneke Blijham

Na jaren werkzaam geweest te zijn in het (muziek)onderwijs is Hanneke Blijham op latere leeftijd geschiedenis gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Na de succesvolle afronding van deze studie verzorgde Hanneke o.a. rondleidingen in het Catharijneconvent. Dit beviel zo goed dat het werkterrein snel uitgebreid werd. Inmiddels leidt Hanneke behalve in musea ook in diverse steden rond.

Harm Timmerman

Harm Timmerman

Harm Timmerman is musicoloog en heeft popmuziek, muziekfilosofie en muziekwetenschap gestudeerd. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis en discourse van pop- en rockmuziek, popmuziek in relatie tot adolescentie en rockideologie. Hij is als docent werkzaam bij de opleiding Media & Entertainment Management aan de Stenden Hogeschool. Voor de Vrije Academie verzorgt hij een lezing bij de filmvertoning Nico 1988.

Heiko Roelfsema

Heiko Roelfsema

Drs. Heiko Roelfsema (1955) studeerde biologie/biochemie en specialiseerde zich tot geneticus. Twintig jaar bedrijfsleven, waaronder geneesmiddelenonderzoek bij neurologische en psychiatrische patiënten, brachten hem op het pad van zijn nieuwe vak: oplossingsgerichte coaching en counseling gekleurd door zijn passie filosofie. Sinds 2005 verzorgt hij lezingen en colleges over neurofilosofie en levenskunst.

Heleen Niele

Heleen Niele

Drs. Heleen Niele is cultuurwetenschapper en schrijver. In haar colleges plaatst ze kunst in de context van de tijd en de grote geschiedschrijving. Ze vertelt aanstekelijk en met humor en inspireert menig cursist tot verdere exploratie. Voor de Vrije Academie verzorgt ze diverse collegereeksen en lezingen over kunst, levensverhalen en autobiografieën. Daarnaast werkt ze als schrijfcoach en ghostwriter.

Humber van Straalen

Humber van Straalen

Humber van Straalen MA studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde daarna een opleiding tot filosofiedocent. Nu verzorgt hij leesgroepen en cursussen over filosofie. Zijn motto: filosofie onderwijs gaat terug op zowel grondige studie van de teksten, als aandacht voor de in een filosofie besproken problemen en kwesties. De kerngedachte van een filosofie wordt pas gevat in de betrekking op het eigen denkende leven. Hij specialiseert zich daarbij in fenomenologie en funderingsvragen in de ethiek.

Inge Raadgever

Inge Raadgever

Drs. Inge Raadgever volgt de hedendaagse kunst op de voet. U kunt met haar het hele seizoen op stap door heel Nederland langs verschillende musea. Hierdoor mist u nooit meer een belangrijke tentoonstelling.

Ingrid Jansen

Ingrid Jansen

Ingrid Jansen is naast docent, ook kunstenaar. Zij heeft al heel wat exposities in binnen- en buitenland op haar naam staan. Naast het kunstenaarschap werkt zij als docent tekenen en schilderen en runt ze een atelier in Kortenhoef, waar zij workshops en cursussen tekenen en schilderen geeft. Sinds 2012 is zij werkzaam als praktijkdocent bij de Vrije Academie, waar ze o.a. workshops geeft samen met Aldwin Kroeze.

Isolde Scholberg

Isolde Scholberg

Isolde Scholberg MA biedt een levendige en vaak verrassende kennismaking met kunst in de meest brede zin van het woord. Als cultuurwetenschapper plaatst zij kunstwerken in hun context en biedt ze nieuwe inzichten waardoor de kunst echt tot leven komt. Isolde wil haar liefde voor de kunst graag met zoveel mogelijk mensen delen. Want kunst maakt de wereld mooier en we kunnen dus eigenlijk geen dag zonder.

Jacqueline van Rooij

Jacqueline van Rooij

Jacqueline van Rooij studeerde aan verschillende muziekvakopleidingen en een master muziekwetenschap in Utrecht. Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van opera- en concertreizen en recenseert bij Place de l’Opéra en Klassiek- Centraal in België. Daarnaast levert zij redactionele bijdragen aan Luister en is betrokken bij Opera Informa. Muziektheater, opera en vocale muziek zijn haar passie en daarvan maakt zij u graag deelgenoot. De relaties tussen muziek, mythologie, literatuur en geschiedenis hebben daarbij haar speciale aandacht. 

Jeroen Baars

Jeroen Baars

Jeroen Baars is een vaste waarde in het docentencorps van de Vrije Acacdemie. Hij is gespecialiseerd in architectuur en gaat er graag op uit met de cursisten om die in levende lijve te ervaren tijdens wandelingen in Amsterdam, Amersfoort, Rotterdam en vele andere plaatsen in binnen- en buitenland. 

Joop van Velzen

Joop van Velzen

Joop van Velzen is werkzaam als docent Muziekgeschiedenis voor de Vrije Academie en diverse onderwijsinstellingen en hij doceert over grote verscheidenheid van onderwerpen uit de klassieke muziek. Daarnaast schrijft hij over talrijke onderwerpen uit de klassieke muziek, bijvoorbeeld over de muzikale vriendschap tussen Clara Schumann en Johannes Brahms.

Josée Claassen

Josée Claassen

Josée Claassen is kunsthistorica, gespecialiseerd in het geven van lezingen over beeldende kunst in combinatie met (klassieke) muziek. Soms doet zij dit aan de hand van een thema, soms aan de hand van het leven en werk van een of meerdere beeldend kunstenaars en componisten. Haar lezingen zijn door deze unieke combinatie verrassend en vaak een feest voor oog èn oor. 

Julie Hengeveld

Julie Hengeveld

Julie Hengeveld studeerde Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Tijdens haar verblijf in het Nederlands Kunsthistorisch Instituut in Florence ontdekte ze het plezier in het geven van rondleidingen. Als kunstgeschiedenis docent geeft zij diverse colleges, lezingen en rondleidingen over uiteenlopende onderwerpen: van Caravaggio tot Holbein, van zelfportret tot schutterstuk en van Amsterdamse hofjes tot Cobra. 

Karin Braamhorst

Karin Braamhorst

Karin Braamhorst (1960) is kunsthistoricus, docent en auteur van o.a. het Ikonen Lexicon. Ze is een ervaren spreekster die gedreven wordt door haar passie voor kunst. Karin heeft een grote kennis van de kunstgeschiedenis en weet die op intrigerende wijze over te brengen op haar publiek. Zij geeft inspirerende lezingen en cursussen voor een zeer uiteenlopend publiek: zowel vakgenoten als leken zitten bij haar verhalen op het puntje van hun stoel. Door haar persoonlijke stijl weet zij haar toehoorders te enthousiasmeren en te betrekken bij de verhalen die ze vertelt.

Katherine Rosmalen

Katherine Rosmalen

Katherine Rosmalen is kunst- en architectuurhistoricus en afgestudeerd in Edinburgh. Al van jongs af aan is zij nieuwsgierig naar kunst en de ideeën en verhalen er achter. Het maakt niet uit om welke discipline het gaat: beeldende kunst, muziek, dans, literatuur, architectuur of vormgeving. Als docent neemt zij haar cursisten graag mee op ontdekking tocht door de kunst- en architectuurgeschiedenis en maak daarbij graag uitstapjes naar andere disciplines. 

Katja Boertjes

Katja Boertjes

Katja Boertjes is een bevlogen en veelzijdige kunsthistorica met jarenlange ervaring op het gebied van (cultuur)historisch onderzoek in binnen- en buitenland, het schrijven van kunsthistorische teksten en het geven van colleges, cursussen en lezingen aan diverse doelgroepen. Haar expertise betreft vooral – maar niet uitsluitend – oude kunst en kunstnijverheid. Haar brede kunsthistorische kennis en haar passie voor kunst en cultuur deelt ze graag met anderen.

Krzysztof Dobrowolski-Onclin

Krzysztof Dobrowolski-Onclin

Drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin is kunsthistoricus en doceert al vele jaren met enthousiasme voor de Vrije Academie. Met name colleges en studiedagen over symboliek in de kunst zijn favoriet. Ook kent Krzysztof Museum Catharijneconvent en het Rijksmuseum op z'n duimpje. Daarnaast neemt hij de liefhebber mee op reis naar Polen of New York.

Leon Gijbels

Leon Gijbels

Leon Gijbels is een gedreven kunsthistoricus en verteller die verschillende stijlperioden moeiteloos aan elkaar verbindt. De kunstenaar staat in zijn verhalen altijd centraal maar beslist niet los van de context waarin de kunst wordt gemaakt. Om de colleges compleet te maken, komt tijdens de lessen de beeldtaal ruimschoots aan bod.

Linda Eversteijn

Linda Eversteijn

Linda Eversteijn studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam waarna ze werkzaam was als conservator bij Museum aan het Vrijthof. Van pre-columbiaans tot hedendaags, met veel oog voor detail vertelt zij u graag over alle kunstvormen. Haar specialismes zijn de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst en Vincent van Gogh.

Maartje Vos-Swinkels

Maartje Vos-Swinkels

Maartje Vos-Swinkels MA studeerde Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar specialisatie is analyse en kritiek van Moderne en Hedendaagse Beeldende Kunst, maar zij heeft een brede achtergrond en interesse: kunst en nieuwe media, kunstfilosofie en kunstsociologie. Naast de hedendaagse kunst verwonderen ook andere perioden en kunststromingen Maartje keer op keer. In haar lezingen en college's probeert zij naast de theorie ook anekdotes en weetjes over het onderwerp te delen met deelnemers.

 

Margaret Breukink

Margaret Breukink

Drs. Margaret Breukink woont en werkt in het noorden van het land. Zij leidt u op persoonlijke en enthousiaste wijze door de kunstgeschiedenis, van Art Nouveau tot Mooiste Kunst: 20 Meesterwerken. Haar specialiteit: een brede cultuurhistorische context, boeiende achtergrondverhalen en prachtig beeldmateriaal.

Marianne Verhoork

Marianne Verhoork

Marianne Verhoork is in 2002 afgestudeerd aan de opleiding Kunst & Kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierna heeft ze bij verschillende culturele organisaties gewerkt. In 2013 heeft ze haar eerstegraads bevoegdheid gehaald als docent kunstgeschiedenis. Sindsdien ontwerpt en doceert ze met veel enthousiasme kunst- en cultuurcursussen voor volwassenen. Haar interesses liggen vooral op het vlak van de algemene kunstgeschiedenis en theatergeschiedenis.

Mariëtte Wijne

Mariëtte Wijne

Mariëtte Wijne is tekstschrijver-columnist in Amsterdam. Verslaving, kunst, mode en natuur zijn geliefde onderwerpen. 

Mark Oomen

Mark Oomen

Mark Oomen MA studeerde cum laude af in de bachelors geschiedenis en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en voegde daar later nog een master religiestudies aan toe. Hij werkt momenteel als museumdocent in o.a. het Tropenmuseum, Museum Catharijneconvent en Centraal Museum Utrecht. Zijn interessegebieden omvatten koloniale geschiedenis, metafysica, esoterie en de wisselwerking tussen religie, geschiedenis en filosofie. Naast museumdocent is Mark Oomen ook componist en uitvoerend muzikant.

Max Put

Max Put

Japonisme is de forte van kunsthistoricus Max Put, maar over Rothko of Van Doesburg weet hij minstens zo veel te vertellen (en schrijven). Over welk onderwerp eigenlijk niet?  Buiten het, toegegeven obscure, onderwerp Japonisme, zouden we Max Put een ‘breed georiënteerd kunsthistoricus’ kunnen noemen, waarbij zijn belangstelling de laatste jaren in toenemende mate uitgaat naar architectuur.

Michel Didier

Michel Didier

Drs. Michel Didier is in 1987 afgestudeerd op kunst en muziek. Sindsdien geeft hij vele lezingen en cursussen, veelal over 'zusterkunsten' als kunst & muziek en kunst & literatuur. Maar ook kunst & mythologie, kunst & taboe en kunst & esoterie komen aan bod. Verdere specialismen zijn art nouveau, art déco, exotisme en vorsten & kunst.

Minouche Wardenaar

Minouche Wardenaar

Minouche Wardenaar heeft zich aan de Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in moderne en hedendaagse kunst en schreef haar masterscriptie over het gebrek aan culturele diversiteit in het collectiebeleid van grote Nederlandse kunstmusea. Ze is zelfstandige in de culturele sector,

verzorgt sinds 2015 educatieve programma’s voor culturele instellingen en is sinds 2017 verbonden aan de Vrije Academie.

Monique Hafkamp

Monique Hafkamp

Kunsthistorica Drs. Monique Hafkamp heeft tijdens haar studie veel gereisd om naar kunst en architectuur te kijken. Ze begeleidt culturele reizen en geeft cursussen en lezingen over kunst en cultuur. Naast een liefde voor Italïe heeft Monique een voorkeur voor de colleges algemene kunst- en architectuurgeschiedenis.

Myrthe Hebinck

Myrthe Hebinck

Myrthe Hebinck MA heeft als sinds haar opleiding tot kunsthistoricus een voorliefde voor cultuureducatie. Omdat Myrthe zelf zo van kunst houdt, doet ze niets liever dan de cursisten deze liefde ook te laten ontdekken. Met enthousiasme geeft ze colleges of rondleidingen in regio Utrecht.

Nathan Tax

Nathan Tax

Niet het droge wat-en-wanneer, maar het achterliggende hoe-en-waarom is wat de jonge filosoof Nathan Tax het meeste boeit. Hij legt verrassende verbanden die bij nader inzien wonderbaarlijk vanzelfsprekend blijken. Tijdens zijn studie filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen deed hij een grondige basiskennis op van de Westerse filosofie en verdiepte hij zich vervolgens in het denken van Kant, Hegel en Arendt. Naast filosoof is Nathan Tax klassiek zanger en cultureel ondernemer.

Norman Vervat

Norman Vervat

Norman Vervat is afgestudeerd kunsthistoricus en al een aantal jaar actief als rondleider, zowel binnen als buiten. Hij heeft veel ervaring met het rondleiden van groepen in cultuurhistorisch interessante gebieden, zoals de Amsterdamse binnenstad, maar ook moderne architectuur in van bijvoorbeeld Berlage en Dudok is zijn expertise.

Olivia Lankhorst-van Veen

Olivia Lankhorst-van Veen

Olivia Lankhorst-van Veen studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij heeft een grote passie voor de schilderkunst van het Expressionisme in Duitsland en Nederland, maar kan ook enthousiast vertellen over kunstenaars van de 21e eeuw. Zij is rondleidster bij Museum de Fundatie in Zwolle en geeft ook rondleidingen in de beeldentuin van het Nijenhuis in Heino. In haar woonplaats Harderwijk staat zij vrijwel elk weekend in het Stadsmuseum Harderwijk en geeft daar ook rondleidingen.

Patricia Huisman

Patricia Huisman

Drs. Patricia Huisman is een bevlogen vertelster die al sinds 1993 werkzaam is als docent en rondleidster. Patricia heeft inmiddels jarenlange ervaring met een gevarieerd publiek en met de meest uiteenlopende thema´s. Van de Egyptenaren tot aan de eigentijdse kunst, geen onderwerp heeft nog geheimen voor haar. Dankzij haar flux de bouche weet zij elke kunstvorm op een heldere en toegankelijke wijze uit te leggen.

Peter Thissen

Peter Thissen

Peter Thissen is kunsthistoricus én gecertificeerd mindfulnessdocent. Zijn jarenlange onderwijservaring maken hem een uitstekend didacticus en verhalenverteller. Zijn passie voor kunst vertaalt zich in velerlei activiteiten, zoals excursies, lezingen en het geven van cursussen voor jong en oud. Voor hem staat kunstbeleving hoog in het vaandel. Daarmee stelt hij de positie van de toeschouwer centraal en weet hij kunst en beschouwer te verbinden

Peter Wagemakers

Peter Wagemakers

Drs. Peter Wagemakers opereert sinds 1992 als autonoom kunsthistoricus vanuit Amsterdam. Aandachtsgebieden zijn de negentiende-eeuwse schilderkunst en het kunstobject in zijn sociaal-historische context door de eeuwen heen.

Reinier de Wit

Reinier de Wit

Kunsthistoricus Reinier de Wit, woonachtig in de historische binnenstad van de Hanzestad Kampen, leidt al meer dan vijftien jaar met veel enthousiasme groepen rond in musea, verzorgt stadswandelingen, excursies en cursussen kunstgeschiedenis. Hij vindt het leuk om verbanden tussen verschillende kunsthistorische perioden en disciplines te leggen, geen onderwerp gaat hij uit de weg. U kunt hem voor de Vrije Academie daarom regelmatig aantreffen bij lezingen over diverse onderwerpen.

Rixt Hoekstra

Rixt Hoekstra

Rixt Hoekstra is architectuurhistorica en gefascineerd door de gebouwde wereld. Zij heeft een internationale oriëntatie en werkt aan universiteiten in binnen-en buitenland. Vanuit dit perspectief laat zij u graag kennismaken met de fascinerende wereld van de architectuur.

Robbie Dell'Aira

Robbie Dell'Aira

Drs. Robbie Dell'Aira is een bevlogen verteller en laat anderen graag meegenieten van zijn kunsthistorische bevindingen. Jarenlang woonde hij in Italië, maar nu geeft hij met veel plezier colleges en lezingen, voornamelijk in het zuiden des lands. Daarnaast schrijft hij boeken waarin geschiedenis en kunst met elkaar verenigd zijn.

Robert-Jan Muller

Robert-Jan Muller

Robert-Jan Muller is een kunsthistoricus die met veel enthousiasme cursisten door de kunstgeschiedenis leidt. Zijn specialisme is twintigste eeuwse en hedendaagse kunst en hij publiceert daar regelmatig over. Met zijn cursussen en rondleidingen wil Robert-Jan Muller bereiken dat, zoals hij zegt, 'het kunstwerk direct tot de kijker gaat spreken als een goede bekende'.

Roeline Snel

Roeline Snel

Roeline Snel is docente beeldende kunst aan het CIBAP, vakschool voor verbeelding te Zwolle. Zij studeerde in 1993 af als redactioneel illustratrice en docente beeldende kunst. Haar liefde voor de geschiedenis van de beeldende kunst kwam vooral op gang doordat zij kunstreizen voor haar studenten ging organiseren. Zij geeft les over de geschiedenis van de beeldende kunst in het algemeen, maar besteed vaak extra aandacht aan de Spaanse kunst

Ruud Peeten

Ruud Peeten

Drs. Ruud Peeten studeerde Culturele Antropologie & Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier specialiseerde hij zich in de westelijke Balkan, de regio die ooit Joegoslavië was. Met veel enthousiasme neemt hij u mee door de turbulente geschiedenis van deze regio en al sprekend schept hij inzicht in het complexe culturele en politieke speelveld. Naast zijn academische carrière werkt Ruud als berggids in de Balkan. 

Saskia van Lier

Saskia van Lier

Saskia van Lier houdt van beeld en muziek in de kerk. Ze studeerde godsdienstwetenschap, waar ze leerde over beeld en liturgie. Ze speelt muziek en houdt van muziek, waardoor ze leerde dat muziek en beeld bij elkaar horen. Voor de Vrije Academie geeft ze de cursus over muziek en beeld in de kerk ('Zinnestrelend'). Verder kunt u bij haar terecht over Noorde Nederland en - jawel - de prachtige kerken die er te vinden zijn. Daarvoor maakt ze zelfs de Groningse jeugd enthousiast door erfgoedprojecten voor basisscholen te maken.

Sophie Tutelaers

Sophie Tutelaers

Drs. Sophie Tutelaers is docent kunstgeschiedenis en woont en werkt in Brabant. Als enthousiast verteller en rondleider laat ze u verder kijken, verbanden leggen en bovenal genieten van onze rijke westerse kunstgeschiedenis.

Stefan Sweijen

Stefan Sweijen

Stefan Sweijen heeft een passie voor de architectuur en stedenbouwkunde van de twintigste eeuw en de schoonheid die zij laten zien deelt hij graag met zijn cursisten. Door de combinatie van Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam en Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Utrecht heeft Stefan kennis van zowel de architectuurhistorische als de planologische kant. Voor de Vrije Academie verzorgt hij de Collegereeks Moderne Architectuur.

Tessa Tilroe

Tessa Tilroe

Tessa Tilroe is kunstdocent en kunsthistorica. Zij is breed georiënteerd maar haar onderzoeksgebied en specialisaties zijn de kunst van de vroeg-renaissance en de ontwikkeling van de theaterarchitectuur in relatie tot het humanistisch denken van de 15e eeuw tot en met de 17e eeuw. Interdisciplinariteit is daarbij het sleutelwoord. Naast haar werkzaamheden voor de Vrije Academie is zij kunstdocent en ontwikkeld cultuurprogramma’s voor adolescenten. Daarnaast schildert, tekent en schrijft zij en doet onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Thomas Drescher

Thomas Drescher

Tine Zevenhuizen

Tine Zevenhuizen

Na de kunstacademie AKI in Enschede studeerde Tine Zevenhuizen kunstgeschiedenis met als specialisatie Moderne en Hedendaagse Kunst aan de Universiteit Utrecht. Als zelfstandige is ze actief op vele gebieden in de beeldende kunst en kunsteducatie. De rode draad door haar werkzaamheden is steeds het overbrengen van haar kennis en enthousiasme voor beeldende kunst aan heel verschillende doelgroepen. Voor de Vrije Academie verzorgt ze met veel plezier colleges Kunstgeschiedenis en Moderne Kunst en geeft ze lezingen.

Walda Bosman-Kok

Walda Bosman-Kok

Bij haar afstuderen als kunsthistorica werd zij de vrouwelijke Henk van Os (oud-directeur Rijksmuseum, bekend van de serie Beeldenstorm) genoemd. En terecht, want het plezier dat drs. Walda Bosman-Kok uitstraalt als zij over kunst vertelt is aanstekelijk. Al sinds 1995 verzorgt zij met veel succes en enthousiasme cursussen, lezingen, reizen en rondleidingen; van de oude klassieken tot aan de moderne kunst. Kijk, luister en geniet!

Wouter Schmidt

Wouter Schmidt

Classical Music Manager bij Hannick Reizen. Als uitvoerend musicus kent hij op de grote concertpodia van Wenen, Budapest, Parijs, Tokyo en “ons” prachtige Concertgebouw. Bovendien kent hij de muziekwereld “van binnenuit”.
Wouter: “Reizen is een grote passie van mij, een passie waarvan muziek en kunst een belangrijk onderdeel zijn en ik vind het heerlijk om mij goed en grondig op de reizen voor te bereiden en een mooie combinatie te maken van concert-, theater- en museumbezoek.”

Vriendenclub, bedrijf of familie?
Ga naar op maat activiteiten
Mis deze activiteiten niet!
Grijp hier uw laatste kans
Nieuwsbrief ontvangen?
- Acties voor abonnees
- Het laatste aanbod
- Eenvoudig op te zeggen
Femmes Fatales in Gemeentemuseum Den Haag
Hét ideale cadeau! T.w.v.: €20, €50 of €100
Dale Chihuly in Groninger Museum
Willem van Oranje is hier!
Korte collegereeks De vijf zintuigen
Keizersgracht 258, 1016 EV Amsterdam, Telefoon: 088-518 5000. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 9:30-12:30 en van 13:00-14:00.
Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt de Vrije Academie gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
De Vrije Academie maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Verberg deze melding
X